Apoballis brevipes (Hook.f.) S.Y.Wong & P.C.Boyce

DISTRIBUTION: Peninsular Malaysia & Sumatera

Pictured in Peninsular Malaysia: Terengganu
Image Copyright © 2008 by David Scherberich

Pictured in Peninsular Malaysia: Terengganu
Image Copyright © 2008 by David Scherberich